Η Ενεργειακή Φιλίππων προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Ο καθαρισμός των φωτοβολταϊκών συστημάτων από την εταιρεία μας, γίνεται με χρήση του πλέον σύγχρονου συστήματος καθαρισμού της Γερμανικής εταιρείας LEHMANN KG.

Η Ενεργειακή Φιλίππων είναι αποκλειστική συνεργάτης της POWER CLEAN HELLAS για τους Νομούς Δράμας, Καβάλας και Σερρών.

Καθαρίζοντας την εγκατάσταση σας με το σύστημα της LEHMANN KG διασφαλίζεται:

  • Αύξηση απόδοσης εγκατάστασης 5-15%
  • Αύξηση διάρκειας ζωής εγκατάστασης
  • Μείωση ρυθμού γήρανσης
  • Μείωση θερμοκρασίας λειτουργίας
  • Διασφάλιση βέλτιστων εσόδων εγκατάστασης

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Ενεργειακή Φιλίππων προσφέρει υπηρεσίες αποψίλωσης γηπέδων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό.

Η αποψίλωση των γηπέδων στα οποία υπάρχουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα διασφαλίζει:

  • Αυξημένη παθητική πυρασφάλεια
  • Εξάλειψη ανεπιθύμητων τοπικών σκιάσεων
  • Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία της εγκατάστασης