Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Η συντήρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σας.

Η τακτική συντήρηση καθώς και η ύπαρξη συμβολαίου συντήρησης επιβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες για να προχωρήσουν σε τυχών αποζημιώσεις σε περίπτωση βλάβης.

Κλείνοντας ένα συμβόλαιο συντήρησης με την εταιρεία μας διασφαλίζετε :

  • Άμεσο εντοπισμό τυχόν βλάβης και άμεση αποκατάσταση της.
  • Ελαχιστοποίηση απώλειας εσόδων.
  • Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης σας.
  • Μείωση χρόνου γήρανσης του εξοπλισμού της εγκατάστασης.
  • Πρόληψη βλαβών.
  • Αύξηση χρόνου ζωής εγκατάστασης.
  • Βεβαίωση συντήρησης εγκατάστασης (απαραίτητη σε περίπτωση απαιτήσεων από ασφαλιστική εταιρεία).